Publications

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Before 2005

Invention Patents

Appraised Results

 

2017

  1. Ning-Hua Zhang, Shao-Bo Fang, Peng He, Hang-Dong Huang, Jiang-Feng Zhu, Wen-Long Tian, Hong-Ping Wu, Shi-Lie Pan*, Hao Teng and Zhi-Yi Wei*, Generation of femtosecond laser pulses at 263 nm by K3B6O10Cl crystal, Chinese Phys. B, 2017, 26(6): 064208
  2. Wenjun Liu, Lihui Pang, Hainian Han, Ke Bi, Ming Lei* and Zhiyi Wei*, Tungsten disulphide for ultrashort pulse generation in all-fiber lasers, Nanoscale, 2017,9(18), 5806-5811
  3. Qin Shuang, Wang Zhao-Hua, Wang Xian-Zhi, He Hui-Jun, Shen Zhong-Wei, Wei Zhi-Yi*, Influence of linear chirp on the output characteristics of cross polarized wave with saturated power density, Acta Physica Sinica, 2017, 66(9): 094206
  4. Jiang-Feng Zhu*, Kai Liu, Li Jiang*, Jun-Li Wang, Yu Yang, Hui-Bo Wang, Zi-Ye Gao, Teng-Fei Xie, Li Chao-Yu, Yu-Bai Pan and Zhi-Yi Wei, Diode-pumped passively mode-locked sub-picosecond Yb:LuAG ceramic laser, Chinese Phys. B, 2017, 26(5): 054213
  5. Zi-Ye Gao, Jiang-Feng Zhu, Zheng-Mao Wu*, Zhi-Yi Wei*, Hao-Hai Yu, Huai-Jin Zhang and Ji-Yang Wang, Tunable second harmonic generation from a Kerr-lens mode-locked Yb:YCa4O(BO3)3 femtosecond laser, Chinese Phys. B, 2017, 26(4): 044202
  6. Wenjun Liu, Lihui Pang, Hainian Han, Mengli Liu, Ming Lei, Shaobo Fang, Hao Teng*, Zhiyi Wei*, Tungsten disulfide saturable absorbers for 67 fs mode-locked erbium-doped fiber lasers, Optics Express, 2017, 25(3), 2950-2959
  7. Shuang Qin, Zhao-Hua Wang*, Shuai-Shuai Yang, Zhong-Wei Shen, Quan-Li Dong and Zhi-Yi Wei*, Spectral-Phase-Modulated Cross-Polarized Wave for Chirped Pulse Amplifier with High Contrast Ratio, Chinese Phys. Lett., 2017, 34(2): 024205
  8. Peng He, Yangyang Liu, Kun Zhao*, Hao Teng, Xinkui He, Pei Huang, Hangdong Huang, Shiyang Zhong, Yujiao Jiang, Shaobo Fang, Xun Hou, Zhiyi Wei*, High-efficiency supercontinuum generation in solid thin plates at 0.1  TW level, Opt. Lett. 2017, 42(3) 474
  9. C.F. Hu, J.F. Zhu*, Z.H. Wang, X.T. Sun, L. Wei, W.J. Ling, Z. Dong, Q. Wang, C.Q. Gao, Z.Y. Wei*, Kerr-lens mode-locked polycrystalline Cr: ZnS femtosecond laser pumped by a monolithic Er: YAG laser, Chin. Phys. B, 2017, 26(1): 014206

 

Copyright © 2014-2017, Group L07, Inst. of Phys., Chinese Academy of Sciences, All Rights Reserved
Tel:86-10-82649337, Fax:86-10-82649337, Email:lidh05@sina.com, WWW: http://ultralaser.iphy.ac.cn
Address: No. 8 of 3rd-South Street, Zhongguancun, Haidian District, P.O. Box 603-136, Beijing 100190, PR China