Publications

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Before 2005

Invention Patents

Appraised Results

 

2023

 1. Yang Liu, Jimin Zhao, Zhiyi Wei, Franz X. Kärtner, Guoqing Chang*, High-power, high-repetition-rate tunable longwave mid-IR sources based on DFG in the OPA regime, Opt. Lett., 2023, 48(4):1052-1055.
 2. Shuai Wang(王帅), Jiawei Guo(郭嘉为), Xinkui He(贺新奎)*, Yueying Liang(梁玥瑛), Baichuan Xie(谢百川), Shiyang Zhong(钟诗阳), Hao Teng(滕浩) and Zhiyi Wei(魏志义)*, High harmonic generation in crystal SiO2 by sub-10-fs laser pulses, 2023,  Chinese Phys. B 32(6):063301.
 3. Ziqiang Shao, Quanli Dong*, Hao Teng, Zhe Li, Dongning Yue, Qingcao Liu, Zhiyi Wei, and Jie Zhang, Nonlinear spectral features of the relativistic interaction between electron and ultrashort laser pulse, Phys. Rev. A, 2023, 107(5):053109.
 4. Wenjin Li, Qian Ding, Xianzhi Wang, Zhaohua Wang, Zhiyi Wei, Haizheng Xu, Lei Zhang*, A novel method to fabricate micro-nano hierarchical topographies on zirconia dental implant using femtosecond laser, Materials Letters, 2023, 345:134454.
 5. Yang Yu(于洋), Yuehang Chen(陈月航), Wenlong Tian(田文龙)*, Li Zheng(郑立), Geyang Wang(王阁阳), Chuan Bai(白川), Xuan Tian(田轩), Haijing Mai(麦海静), Yulong Su(苏玉龙), Jiangfeng Zhu(朱江峰)* and Zhiyi Wei(魏志义), A 54-fs diode-pumped Kerr-lens mode-locked Yb:LuYSiO5 laser, Chinese Phys. B, 2023 32(6):064204.
 6. Chuan Bai, Geyang Wang, Wenlong Tian*, Li Zheng, Xuan Tian, Yang Yu, Xiaodong Xu, Zhiyi Wei, and Jiangfeng Zhu*, High average power amplification of femtosecond pulses based on the Yb:CaYAlO4 crystal, Optics Express, 2023, 31(8): 12212-12219.
 7. Famin Chen, Ji Wang, Mojun Pan, Junde Liu, Jierui Huang, Kun Zhao*, Chenxia Yun*, Tian Qian*, Zhiyi Wei, and Hong Ding, Time-resolved ARPES with tunable 12-21.6 eV XUV at 400 kHz repetition rate, Rev Sci Instrum, 2023, 94(4):043905.
 8. Zheng Li, Tian Wen-Long*, Ma Jun-Yi, Yu Yang, Xu Xiao-Dong, Han Hai-Nian, Wei Zhi-Yi, Zhu Jiang-Feng,  Sub-100 fs Kerr-lens mode-locked femtosecond Yb:CaYAlO4 laser with GHz repetition rate, Acta Phys. Sin., 2023, 72(6):064202.
 9. Ji Wang, Famin Chen, Mojun Pan, Siyuan Xu, Renchong Lv, Junde Liu, Yuanfeng Li, Shaobo Fang, Yunlin Chen, Jiangfeng Zhu, Dacheng Zhang, Tian Qian*, Chenxia Yun*, Kun Zhao*, Hong Ding, and Zhiyi Wei*, High-flux wavelength tunable XUV source in the 12–40.8 eV photon energy range with adjustable energy and time resolution for Tr-ARPES applications, Opt. Express, 2023, 31(6):9854-9871
 10. Wang Ge-Yang, Bai Chuan, Mai Hai-Jing, Zheng Li, Tian Xuan, Yu Yang, Tian Wen-Long, Xu Xiao-Dong, Wei Zhi-Yi, Zhu Jiang-Feng, Yb:CaYAlO4 regenerative amplifier, Acta Phys. Sin., 2023, 72(5):054204.
 11. Geyang Wang, Chuan Bai, Li Zheng, Xuan Tian, Haijing Mai, Yang Yu, Wenlong Tian*, Zhiyi Wei and Jiangfeng Zhu*, MHz Repetition Rate Femtosecond Yb:CaGdAlO4 Regenerative Amplifier Generating 20-W 168-fs Pulses, IEEE Photonics Technology Letters, 2023, 35(4):171-174
 12. Ziyue Zhang, Junyi Ma, Guodong Zhao, Xiaodong Shao, Yunzhong Zheng, Hainian Han* and Zhiyi Wei, Sub-100 fs watt-level Kerr-lens mode-locked Yb:CaYAlO4 laser with a gigahertz repetition rate, Frontiers in Physics, 2023, 11:1116054
 13. Zhiguo Lv (吕志国), Hao Teng (滕浩)* and Zhiyi Wei (魏志义)*, A cladding-pumping based power-scaled noise-like and dissipative soliton pulse fiber laser, Chinese Physics B, 2023, 32(2): 024207

Copyright © 2014-2023, Group L07, Inst. of Phys., Chinese Academy of Sciences, All Rights Reserved
Tel:86-10-82649337, Fax:86-10-82649337, Email:lidh05@sina.com, Web: http://ultralaser.iphy.ac.cn
Address: No. 8 of 3rd-South Street, Zhongguancun, Haidian District, P.O. Box 603-136, Beijing 100190, PR China