Publications

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Before 2005

Invention Patents

Appraised Results

 

2017

 1. Zi-Ye Gao, Jiang-Feng Zhu, Zhi-Yi Wei*, Zheng-Mao Wu*, Femtosecond Pulses Generation From a Diode-Pumped Yb:CaNb2O6 Disordered Crystal Laser, IEEE ACCESS, 2017, 5:27292-27296
 2. Chen-Yang Hu, Hui-Jun He, Bao-Qin Chen, Zhi-Yi Wei, and Zhi-Yuan Li*, Theoretical solution to second-harmonic generation of ultrashort laser pulse, Journal of Applied Physics, 2017, 122(24), 243105
 3. Jie Li, Xiaoming Ren, Yanchun Yin, Kun Zhao, Andrew Chew, Yan Cheng, Eric Cunningham, Yang Wang, Shuyuan Hu, Yi Wu, Michael Chini, and Zenghu Chang*, 53-attosecond X-ray pulses reach the carbon K-edge, Nat. Commun., 2017, 8, 186
 4. Wenlong Tian, Zhaohua Wang, Jiangfeng Zhu, Lihe Zheng, Jun Xu, Zhiyi Wei*, Highly efficient and high-power diode-pumped femtosecond Yb:LYSO laser, Laser Phys. Lett., 2017, 14 (4), 045802
 5. Yang-Yang Liu, Kun Zhao*, Peng He, Hang-Dong Huang, Hao Teng, Zhi-Yi Wei*, High-Efficiency Generation of 0.12 mJ, 8.6 Fs Pulses at 400nm Based on Spectral Broadening in Solid Thin Plates, Chinese Phys. Lett., 2017, 34(7): 074204
 6. Junli Wang*, Sha Li, Yupeng Xing, Lei Chen, Zhiyi Wei and Yonggang Wang, A high-energy passively Q-switched Yb-doped fiber laser based on WS2 and Bi2Te3 saturable absorbers, Journal of Optics, 2017, 19(9), 095506
 7. Liu Yang-Yang, Zhao Kun*, He Peng, Jiang Yu-Jiao, Huang Hang-Dong, Teng Hao, Wei Zhi-Yi*, High harmonic generation experiments based on solid-state supercontinuum, Acta Physica Sinica, 2017, 66(13): 134207
 8. Ning-Hua Zhang, Shao-Bo Fang, Peng He, Hang-Dong Huang, Jiang-Feng Zhu, Wen-Long Tian, Hong-Ping Wu, Shi-Lie Pan*, Hao Teng and Zhi-Yi Wei*, Generation of femtosecond laser pulses at 263 nm by K3B6O10Cl crystal, Chinese Phys. B, 2017, 26(6): 064208
 9. Yang Shuai-Shuai, Teng Hao*, He Peng, Huang Hang-Dong, Wang Zhao-Hua, Dong Quan-Li*, Wei Zhi-Yi*, 10 mJ femtosecond Ti:Sapphire regenerative amplifier with large mode size, Acta Physica Sinica, 2017, 66(10): 104209
 10. Wenjun Liu, Lihui Pang, Hainian Han, Ke Bi, Ming Lei* and Zhiyi Wei*, Tungsten disulphide for ultrashort pulse generation in all-fiber lasers, Nanoscale, 2017,9(18), 5806-5811
 11. Qin Shuang, Wang Zhao-Hua, Wang Xian-Zhi, He Hui-Jun, Shen Zhong-Wei, Wei Zhi-Yi*, Influence of linear chirp on the output characteristics of cross polarized wave with saturated power density, Acta Physica Sinica, 2017, 66(9): 094206
 12. Wenjun Liu, Chunyu Yang, Mengli Liu, Weitian Yu, Yujia Zhang, Ming Lei and Zhiyi Wei, Bidirectional all-optical switches based on highly nonlinear optical fibers, Europhysics Letters, 2017, 118(3):34004
 13. Jiang-Feng Zhu*, Kai Liu, Li Jiang*, Jun-Li Wang, Yu Yang, Hui-Bo Wang, Zi-Ye Gao, Teng-Fei Xie, Li Chao-Yu, Yu-Bai Pan and Zhi-Yi Wei, Diode-pumped passively mode-locked sub-picosecond Yb:LuAG ceramic laser, Chinese Phys. B, 2017, 26(5): 054213
 14. Zi-Ye Gao, Jiang-Feng Zhu, Zheng-Mao Wu*, Zhi-Yi Wei*, Hao-Hai Yu, Huai-Jin Zhang and Ji-Yang Wang, Tunable second harmonic generation from a Kerr-lens mode-locked Yb:YCa4O(BO3)3 femtosecond laser, Chinese Phys. B, 2017, 26(4): 044202
 15. Wenjun Liu, Lihui Pang, Hainian Han, Mengli Liu, Ming Lei, Shaobo Fang, Hao Teng*, Zhiyi Wei*, Tungsten disulfide saturable absorbers for 67 fs mode-locked erbium-doped fiber lasers, Optics Express, 2017, 25(3), 2950-2959
 16. Shuang Qin, Zhao-Hua Wang*, Shuai-Shuai Yang, Zhong-Wei Shen, Quan-Li Dong and Zhi-Yi Wei*, Spectral-Phase-Modulated Cross-Polarized Wave for Chirped Pulse Amplifier with High Contrast Ratio, Chinese Phys. Lett., 2017, 34(2): 024205
 17. Peng He, Yangyang Liu, Kun Zhao*, Hao Teng, Xinkui He, Pei Huang, Hangdong Huang, Shiyang Zhong, Yujiao Jiang, Shaobo Fang, Xun Hou, Zhiyi Wei*, High-efficiency supercontinuum generation in solid thin plates at 0.1  TW level, Opt. Lett. 2017, 42(3) 474
 18. C.F. Hu, J.F. Zhu*, Z.H. Wang, X.T. Sun, L. Wei, W.J. Ling, Z. Dong, Q. Wang, C.Q. Gao, Z.Y. Wei*, Kerr-lens mode-locked polycrystalline Cr: ZnS femtosecond laser pumped by a monolithic Er: YAG laser, Chin. Phys. B, 2017, 26(1): 014206
 19. Wenjun Liu, Lihui Pang, Hao Yan, Guoli Ma, Ming Lei and Zhiyi Wei, High-order solitons transmission in hollow-core photonic crystal fibers, Europhysics Letters, 2016, 116(6): 64002.
 20. YANG Pei-Long, TENG Hao, FANG Shao-Bo, WEI Zhi-Yi, Ultrafast nonlinear optics in Kagome fibers, Physics, 2017, 46(6), 362-374
 21. Zhu Jiangfeng, Tian Wenlong, Gao Ziye, Wei Zhiyi*, Diode-Pumped All-Solid-State Femtosecond Yb Laser Oscillators, Chinese Journal of Lasers, 2017,44(09):0900001

 


Copyright © 2014-2022, Group L07, Inst. of Phys., Chinese Academy of Sciences, All Rights Reserved
Tel:86-10-82649337, Fax:86-10-82649337, Email:lidh05@sina.com, Web: http://ultralaser.iphy.ac.cn
Address: No. 8 of 3rd-South Street, Zhongguancun, Haidian District, P.O. Box 603-136, Beijing 100190, PR China